foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

pck21 01317 marca 2021r. w ścisłym reżimie sanitarnym odbył się wyjazd uczniów, absolwentów Zespołu Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie  oraz osób chcących ratować życie drugiego człowieka do Punktu Krwiodawstwa w Szczecinie. Po kompleksowych badaniach oddano 4,5 litra krwi.  Po oddaniu krwi wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek zakupiony w  McDonald’s. Serdecznie dziękujemy także firmie pana Cabana z Mieszkowic, który od wielu lat współpracuje z nami i przewozi naszych honorowych krwiodawców.

Wyjazdy są możliwe dzięki finansowemu wsparciu przez Gminę Dębno w ramach pożytku publicznego, które otrzymuje PCK Oddział w Dębnie.

Czytaj więcej: Szkolne koło PCK

ckeSzanowni Rodzice

Przekazuję Państwu informację dotyczącą zmian na egzaminie maturalnym w 2021 roku.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

NIE BĘDZIE OBOWIĄZKOWEGO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO

Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.

Odpowiadając na szereg próśb przesłanych do resortu, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podjął decyzję, że w 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej - podobnie jak w 2020 r. - absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Czytaj więcej: MATURA 2021 - WYMAGANIA EGZAMINACYJNE 

ckeSzanowni Rodzice

Przekazuję Państwu informację dotyczącą zmian na egzaminie maturalnym w 2021 roku.

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

W 2021 r. egzaminy: ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

NIE BĘDZIE OBOWIĄZKOWEGO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO

Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.

Odpowiadając na szereg próśb przesłanych do resortu, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podjął decyzję, że w 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej - podobnie jak w 2020 r. - absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Czytaj więcej: MATURA 2021 - WYMAGANIA EGZAMINACYJNE 

krew 013Mimo zaistniałej sytuacji w Polsce potrzebna jest krew, więc uczniowie, absolwenci  Zespołu Szkół nr 1 w Dębnie pod opieką pani Małgorzaty Jakuszewskiej i Bartosza Zadrozińskiego nie pozostali obojętni i po raz kolejny 17 grudnia udali się do Punktu Krwiodawstwa w Szczecinie celem oddania krwi, aby ratować drugiego człowieka. W tym dniu oddano 5,4 litra krwi. W wyjeździe uczestniczyli także uczeń Zespołu Szkół Stowarzyszenia Oświatowego w Dębnie i uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie .

Czytaj więcej: Wyjazd do Punktu Krwiodawstwa w Szczecinie

SAVE 20201028 185509   Dnia 15. października naszą szkołę odwiedził pan Marcin Grzegorczyk ze Szczecina. Spotkania odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego. W sumie odbyły się trzy spotkania z młodzieżą klasy 3a LO, 3b LO i 4 T. Dotyczyły one wyboru przyszłej drogi edukacyjnej. Prelegent występował w podwójnej roli, jako przedstawiciel wyżej uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz z ramienia miasta Szczecina, jako członek zespołu strategicznego do spraw Akademickiego Szczecina działającego przy prezydencie miasta panu Piotrze Krzystku.

 

   Prezentacja możliwości oferowanej przez uczelnię oraz miasto Szczecin studentom poparta była dyskusją i odpowiedziami na pytania młodzieży, które dotyczyły możliwości wyboru kierunków studiów. Uczniowie interesowali się szczecińskim rynkiem pracy nie tylko dla studentów i możliwościami zarabiania pieniędzy w trakcie i po studiach. Omówione zostały również możliwości otrzymania pomocy finansowej lub mieszkaniowej dla młodych ludzi oraz oferta rozrywkowo - kulturalna miasta Szczecina. Pan Marcin Grzegorczyk przedstawił również plany przyszłościowe rozwoju miasta w zakresie komunikacji i inwestycji lokalnych.

 

   Nasi uczniowie mogli dowiedzieć się, że możliwość studiowania jest w ich zasięgu. Jako młodzi ludzie z niewielkiego miasteczka, często z kompleksem małomiasteczkowości, przekonali się jednak, że nie należy się obawiać wkraczania w dorosłe życie.

Bardzo dziękuję panu Marcinowi Grzegorczykowi za przeprowadzenie spotkania.

Joanna Misiewicz

 

Czytaj więcej: Spotkanie z przedstawicielem wyższej uczelni

ss20 017W piątek 18-stego września był piękny, słoneczny dzień, aż przyjemnie wyjść na spacer. Właśnie tego dnia postanowiliśmy przeprowadzić akcję Sprzątania Świata - Dębno 2020 w okolicach naszej szkoły. Uczniowie trzech klas - 1a LO, 1b i 1c BS I stopnia wraz z opiekunami: Pawłem Łoszczukiem, Agnieszką Hnatejko i Joanną Misiewicz powędrowali na tereny zielone przylegające do ulicy Siewnej, aż do ogródków działkowych. Skupiliśmy się głównie na sprzątaniu w okolicach cmentarza żydowskiego. Oprócz typowych śmieci znalezione zostały też odpady niebezpieczne takie, jak lampy jarzeniowe.

Czytaj więcej: Sprzątania Świata - Dębno 2020

krew 007Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie w czwartek 17 września oddali kolejny raz krew dla potrzebujących. Akcja została zorganizowana przez opiekuna Szkolnego Koła PCK w Dębnie Małgorzatę Jakuszewską. O godzinie 8.00 szesnastu uczniów i dwóch nauczycieli udało się do Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, gdzie po kompleksowych badaniach i pod reżimem sanitarnym oddali 3,6 lita krwi. Oddawanie krwi jest w tej szkole tradycją, ponieważ pierwszy wyjazd został zapoczątkowany 6 listopada 2006 roku i do tej pory uczniowie tej szkoły oddali ponad 580 litrów krwi.

Czytaj więcej: Szkolne koło PCK

Copyright © 2021 Zespół Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie Rights Reserved.