foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

info symbol vector graphicsOd 12 do 25 marca br. funkcjonowanie szkoły zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno - opiekuńczo- wychowawcze. Jest to decyzja MEN wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zgodnie z decyzją MEN w okresie od 12 do 25 marca br. nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, Nauczyciele w ww. okresie przygotowują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu

Ze względu na Inną formę pracy uczniowie są zobowiązani codziennie logować się do dziennika Librus i sprawdzać wiadomości skierowane od uczących ich nauczycieli.

Proszę na bieżąco śledzić stronę internetową szkoły oraz zapisy w dzienniku internetowym.

 

Dytektor Eliza Agopsowicz

Copyright © 2021 Zespół Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie Rights Reserved.