egzPoprawkowy egzamin maturalny

21 sierpnia 2018 r. godz. 9:00

Część pisemna: 

  • matematyka,
  • język polski,
  • język angielski

Część ustna:

  • język angielski,
  • język niemiecki

 

Terminy egzaminów poprawkowych

 

 27 sierpnia 2018 r.

 

godz. 9:00 s. 14 – matematyka, geografia

 

 28 sierpnia 2018 r.

 

godz. 8:00 s. 14 – wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze, historia