foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

man 4347315 960 720Zaprojektuj plakat obchodów 75-lecia istnienia naszej szkoły, które przypadają w tym roku szkolnym.

Cele główne:

 • budowanie tożsamości szkolnej i poczucia dumy z przynależności do naszej społeczności,
 • integracja całej społeczności (Uczniów, Nauczycieli, Rodziców, Absolwentów i Przyjaciół szkoły),
 • promowanie Zespołu Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie,
 • rozwijanie kreatywności i uzdolnień uczniów.

Wybrane projekty zostaną wykorzystane przez szkołę w kampanii promocyjnej obchodów związanych z rocznicą. Przewidujemy  upominki dla autorów najlepszych prac.  Szczegółowe informacje w regulaminie konkursu oraz u p. Iwony Dziudy. Zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich uczniów, wierzymy  w Waszą kreatywność i pomysłowość.

Regulamin konkursu na plakat z okazji 75-lecia istnienia Zespołu Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.
 2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu plakatu na jubileusz 75 rocznicy powstania szkoły.
 3. Wybrane projekty zostaną wykorzystane przez szkołę w kampanii promocyjnej obchodów jako reklama zewnętrzna, publikowana w Internecie na stronie szkoły, prezentowana w trakcie obchodów głównych jubileuszu.
 4. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub maksymalnie w dwuosobowych grupach. Każda praca powinna zostać opisana nazwiskiem autora (-ów).
 5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, w szczególności mogą być namalowane własnoręcznie albo też przygotowane z wykorzystaniem graficznych programów komputerowych w formacie pdf.
 6. Plakat powinien być przygotowany w standardowym formacie A2, czyli szerokość 420 mm i wysokość 594 mm.
 7. Plakat powinien zawierać:
 1. Uczestnicy konkursu wykonują prace samodzielnie.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz organizatorów przedsięwzięć związanych z obchodami jubileuszu 75 rocznicy powstania szkoły.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

Zgłoszenia prac i terminy

Projekt plakatu należy składać w terminie do 10 stycznia 2020 roku.

Jedna osoba może zgłosić 3 (trzy) prace.

Prace należy składać osobiście w sekretariacie szkoły lub do p. Iwony Dziudy z dopiskiem „Konkurs na projekt plakatu – 75-lat Szkoły”

Rozstrzygnięcie konkursu 17 stycznia, 2020 roku.

Copyright © 2021 Zespół Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie Rights Reserved.