foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

tp 005Tegoroczną XII edycję światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - największego na świecie wydarzenia promującego świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowania działań  postanowiliśmy obchodzić pod hasłem "Przedsiębiorczy Konsument i Pracownik Młodociany".

Uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w wydarzeniach takich jak:

 • Konkurs na plakat o tematyce dotyczącej praw konsumenta i instytucji chroniących te prawa

 Uczniowie przygotowali plakaty o tematyce konkursowej. Zostały one         wyeksponowane na szkolnym korytarzu. Komisja konkursowa wytypowała następujących laureatów:

 • I miejsce: Katarzyna Gąsior i Zofia Krakowiak z kl. 1aLO
 • II miejsce: Monika Godzik z kl.3aLO
 • III miejsce: Maja Pulikowska i Daniel Kostrzewski z kl.2bLO
 • Spotkanie z przedstawicielami Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców z Gorzowa

21.11.2019r. uczniowie klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia wzięli udział w spotkaniu w trakcie którego zostali zapoznani z prawami i obowiązkami pracownika młodocianego. Natomiast uczniowie klas trzecich zostali poinformowani o procedurach egzaminu czeladniczego.

 • Spotkanie z prawnikiem

22 .11.2019r. odbyło się spotkanie z prawnikiem panią Aleksandrą Trusewicz, która jest jednocześni prezesem Stowarzyszenia  "Paktum". Stowarzyszenie prowadzi m.in. działalność wspomagająca naukę, oświatę, edukację i wychowanie. Pani Aleksandra omówiła z młodzieżą prawa przysługujące konsumentom, wyjaśniła różnice między rękojmią i gwarancją, poinformowała gdzie możemy szukać pomocy w przypadku gdy sprzedawca nie chce uznać naszej reklamacji.

 • Konkurs wiedzy hasłem „Przedsiębiorczy Konsument"

      22.11.2019r. odbył się konkurs,  w którym należało wykazać się wiedzą ze         znajomości praw konsumenta oraz instytucjach, które stoją na straży  praw konsumentów indywidualnych i zbiorowych.

Laureatami konkursu zostali:

 • I miejsce: Alicja Biernacka z kl.1bLO
 • II miejsce: Maja Zarzycka z kl.3T
 • III miejsce :Piotr Kazimierczuk z kl.1T

 Działania podjęte w ramach „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości" będą z pewnością sprzyjały podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji  konsumenckich, a  uczniom Branżowej Szkoły I stopnia pomogą w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej .

 Koordynatorami  „Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości" były Ewelina Kowalska i  Alicja Musioł 

 • tp_001
 • tp_002
 • tp_003
 • tp_004
 • tp_005
 • tp_006
 • tp_007
 • tp_008
 • tp_009
 • tp_010
 • tp_011
 • tp_012
 • tp_013

Simple Image Gallery Extended

Copyright © 2021 Zespół Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie Rights Reserved.