Podstawowe informację na temat rekrutacji dla szkół ponadpodstawowych na rok 2020/2021 znajdują się pod adresami:

 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja/rekrutacja-dla-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-2020-2021-podstawowe-informacje-nt-przeliczania-na-punkty-wynikow-edukacyjnych-kandydata/

 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja/przyjmowanie-kandydatow-laureatow-i-finalistow-olimpiad-oraz-laureatow-konkursow-przedmiotowych-do-szkol-ponadpodstawowych/ 

 

http://www.kuratorium.szczecin.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja/terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-ipostepowaniauzupelniajacego-do-publicznych-szkol-ponadpodstawowych-i-szkol-podstawowych-dla-doroslych-na-rok-szkolny-2020-2021-na-tereniewojewodztw/