emeryci 003W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi 05.04.2017 roku mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole emerytowanych nauczycieli. Swą obecnością zaszczycili nas pani Danuta Sawicka (dyrektor szkoły w latach 1993-2006, nauczycielka języka rosyjskiego), pan Stanisław Łąk (dyrektor szkoły w latach 1980-1993, nauczyciel historii), pani Zofia Śluzar (nauczycielka geografii), pani Maria Moszyńska (nauczycielka matematyki), pan Stanisław Moszyński (nauczyciel matematyki), pan Adam Czajkowski (nauczyciel wychowania technicznego), pani Anna Browińska (nauczycielka języka rosyjskiego), pan Leon Cytrynowicz (nauczyciel wychowania fizycznego), pani Irena Wawrzyniak-Pachciarek (nauczycielka przedmiotów medycznych), pani Danuta Pyza (nauczycielka języka angielskiego), pani Maria Woś (nauczycielka wychowania fizycznego), pan Jerzy Korzeniowski (nauczyciel przysposobienia obronnego).

Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły pan Krzysztof Zaborski. Powitał wszystkich gości bardzo serdecznie i wyraził ogromną wdzięczność za pracę, którą przed laty włożyli w nauczanie i wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi. Dalszą część spotkania poprowadzili licealiści – Hubert Suda i Kornelia Chabasińska. Bardzo miłym akcentem była część artystyczna przygotowana przez uczniów, podczas której zaprezentowali swe talenty i zainteresowania. Przed gośćmi wystąpili: Natalia Gąsior, Grzegorz Nadzikiewicz, Monika Lesiuk i Hubert Suda. Po występach młodzieży goście zapoznali się z wystawą prac uczniów naszej szkoły. Następnie przyszedł czas na wspomnienia, a wszystko za sprawą prezentacji zdjęć ukazujących różne wydarzenia z 70-letniej historii szkoły.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Pani Irena Wawrzyniak-Pachciarek przekazała życzenia i pozdrowienia w imieniu pai Marii Kowalczyk. Ze względu na sprawy osobiste nie mogły wziąć udziału w spotkaniu.

Tego typu spotkania są bardzo potrzebne. Młodzież uczy się, że zawsze należy pamiętać o tych, którzy z pasją przekazywali kiedyś wiedzę i wychowywali młode pokolenia oraz wskazywali właściwą drogę postępowania. Emerytowani nauczyciele mogą spotkać dawne koleżanki i długo nie widzianych kolegów. Mają także okazję do wspomnień. Takie spotkania łączą pokolenia i przyczyniają się do budowania tradycji szkoły.

  • emeryci_001
  • emeryci_002
  • emeryci_003
  • emeryci_004
  • emeryci_005
  • emeryci_006
  • emeryci_007
  • emeryci_009

Simple Image Gallery Extended