foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Drodzy Uczniowie,

jeżeli w dalszym ciągu zastanawiacie się nad wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, zapraszamy do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. J. Słowackiego w Dębnie do następujących klas I:

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

  • klasy humanistycznej,
  • klasy matematyczno – fizycznej,
  • klasy biologiczno – chemicznej,

TECHNIKUM NR 1:

  • technik informatyk

SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

  • klasy wielozawodowej.

            Z naszej strony zapewniamy pracę w atmosferze wzajemnego zaufania, szacunku i dialogu, przyjazne relacje  uczeń-nauczyciel, w których nauczyciel pełni rolę przewodnika i opiekuna, a uczeń rozpoznaje swoje talenty i je rozwija, poprzez udział w wielu atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań. Ponadto zapewniamy równy dostęp do dobrej jakości kształcenia na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym, wysoką zdawalność egzaminu maturalnego, wysoki poziom kształcenia języków obcych.

            Dzięki udziałowi w projektach unijnych nasi uczniowie nabywają nowe umiejętności zawodowe, dzięki czemu są konkurencyjni na rynku pracy.

Copyright © 2020 Zespół Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie Rights Reserved.