egz

 

HARMONOGRAM POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI

22 sierpnia 2017 r. – godz. 8:30 – poprawkowy egzamin maturalny z matematyki (sala gimnastyczna)

 

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

24 sierpnia 2017 r. – egzamin poprawkowy z matematyki kl. III a LO, IV T, I a i I b ZSZ

25 sierpnia 2017 r. – egzamin poprawkowy z geografii kl.  III LO

                                                                         chemii kl. I b ZSZ

28 sierpnia 2017 r. - egzamin poprawkowy z matematyki kl. I LO, II b LO, I T, III T

 

29 sierpnia 2017 r. - - egzamin poprawkowy z matematyki kl. II a LO

                                                                         z języka polskiego kl. I b ZSZ