foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

23czerwiec 2017 00323 czerwca 2017r. zebraliśmy się wszyscy na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2016/2017. O godzinie 9.00 rozpoczął się uroczysty apel, na który przybyli oprócz społeczności uczniowskiej i nauczycieli zaproszeni goście pani Starosta Powiatu Myśliborski Danuta Patkowska, proboszcz Parafii pw. Piotra i Pawła Henryk Łącki, panie z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie Tamara Rupniak i Aneta Podwójna. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu zabrał głos pan dyrektor Krzysztof Zaborski, który z panią Starostą i uczniami podziękował księdzu Zenonowi Kapłonowi za wieloletnią pracę oraz panu wicedyrektorowi Tomaszowi Wujdzie za rok pracy na tym stanowisku. W dalszej części odbyło się, ślubowanie klas kończących Zasadnicza Szkołę Zawodową.

W kolejnej części apelu panie z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie Tamara Rupniak i Aneta Podwójna podziękowały  w pierwszej kolejności uczniom, opiekunowi i panu dyrektorowi za współprace przez cały rok szkolny z uczestnikami. Dalsza część to wręczenie nagród przyznanych przez Radę Pedagogiczną uczniom, którzy na świadectwie promocyjnym uzyskali średnią ocen powyżej 4,75:                                   

- z klasy 2a Liceum Ogólnokształcącego

 • Natali Gąsior , która na świadectwie uzyskała średnią ocen 5,44
 • Aleksandrze  Godzik, Ola uzyskała na świadectwie średnią ocen 5,0,
 • Natali Burdzińskiej,  która uzyskała średnią  ocen 4,89,
 • Monice Lesiuk, Monika uzyskała na świadectwie średnią ocen  4,78.

- z klasy 2b Liceum Ogólnokształcącego 

 • Krzysztofowi Kozakiewiczowi, Krzysztof na świadectwie uzyskał średnią ocen 5,12,
 • Agnieszce Cwil, która uzyskała średnią ocen 5,0
 • Korneli Chabasińskej ze średnią ocen 4,88.

Natalia Gąsior i Krzysztof Kozakiewicz otrzymali także nagrodę (tablet) Starosty Powiatu Myśliborskiego za uzyskane najwyższe średnie w szkole. Wszyscy uczniowie z wysoka średnią otrzymali stypendium Starosty Powiatu Myśliborski

Nagrody otrzymali także uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej: 

 -  z klasy 1a

 •  Cezary Rykowski, Czarek uzyskał na świadectwie średnią ocen 4,23
 •  Wiktoria Sadowska, która uzyskała średnia ocen 4,08,

- z klasy 1b

 • Katarzyna Widecka, Kasia uzyskała średnią ocen 4,15,

- z klasy 2a

 • Krzysztof  Woźniak, który na świadectwie uzyskał średnią  4,0,

- z klasy 3a

 • Karolina  Sawulak, Karolina na świadectwie końcowym uzyskała średnią ocen 4,43

- z klasy 3b

 • Grzegorz Łada, który na świadectwie końcowym uzyskał średnią ocen 4,33.

W kolejnej części nagrody otrzymali za 100% frekwencję:

z klasy 2b Liceum Ogólnokształcącego

 • Krzysztof  Kozakiewicz
 • Paweł Korzeniowski

- z klasy 1a Liceum Ogólnokształcącego

 • Grzegorz Jakuszewski
 • Roksana Lulko
 • Hubert Suda, ponadto Hubert otrzymał także nagrodę (tablet) Starosty Powiatu Myśliborskiego

Sumą drobnych zwycięstw są osiągnięcia uczniów, którzy angażowali się w życie szkoły, zdobyli najwyższe lokaty w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, dlatego zostali nagrodzeni nagrodami:

za czwarte miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady, w piłce nożnej

 • Łukasz Jackowski
 • Piotr Grocholski
 • Patryk Bernaczyk
 • Marcin Jackowiak
 • Grzegorz Jakuszewski
 • Kamil Szczepaniak
 • Mateusz Żugaj

Łukasz Jackowski otrzymał dodatkowo nagrodę za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych w latach 2014 – 2017.

za zajęcie trzeciego miejsce w VI edycji Konkursu Języka Angielskiego i Niemieckiego Collegium Polonicum w Słubicach

 • Aleksandra Godzik,  

za zajęcie trzech pierwszych miejsc w Szkolny Konkursie Matematycznym

 • Krzysztof Kozakiewicz
 • Paweł Korzeniowski
 • Kornelia Chabasińska

za zajecie trzeciego miejsca w konkursie „Kresowe Portrety” zorganizowanym przez Muzeum Niepodległości w Warszawie

Działalnością społeczną na rzecz szkoły i środowiska wyróżnili się następujący uczniowie:

z klasy 2a Liceum Ogólnokształcacego:

 • Daria Dutkiweicz
 • Izabela Lewandowska
 • Natalia Burdzińska
 • Aleksandra Nachwatuk
 • Ewelina Linkiewicz
 • Monika Lesiuk

-z klasy 2b Liceum Ogólnokształcącego

 • Laura Szałek
 • Kornelia Chabasińska
 • Klaudia Sługocka
 • Agnieszka Cwil
 • Sebastian Bieniaś
 • Mark Kaszuba
 • Krzysztof Kozakiwicz
 • Bartosz Zaborowski

-z klasy 1 Technikum

 • Alan Niedźwiecki
 • Kamil Szczepaniak otrzymali oni pamiątkowe dyplomy i słodkość w postaci dużej czekolady.

Uczniowie naszej szkoły od 2006 roku oddaja honorowo krew, dlatego Delegatura PCK w Dębnie praz kolejny ufundowała nagrody i dyplomy uczniom:

-z klasy 3 b Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

 • Krystianowi Kolasińskiem
 • Arkadiuszowi Twardowskiemu.

Działalnością społeczną w szkole wyróżnili się również nastepujący uczniowie, którzy otrzmali słodki upominek:

-z klasy 2a Liceuma Ogólnokształcacego

 • Aleksandra Godzik,
 • Monika Lesiuk,
 • Izabela Lewandowska,
 • Natalia Burdzińska,
 • Daria Dutkiewicz,
 • Sara Bednarz,
 • Daria Kappel,
 • Natalia Gąsior

-z klasy 2b Liceuma Ogólnokształcacego

 • Laura Szałek,
 • Kornelia Chabasińską,
 • Klaudia Sługocką,
 • Agnieszka Cwil,
 • Krzysztof Kozakiewicz,
 • Mark Kaszuba,
 • Bartosz Zaboroswki,
 • Paweł Korzeniowski,
 • Sebastian Bieniaś,

z klasy 1a Liceuma Ogólnokształcacego

 • Grzegorz Jakuszewski,
 • Sebastian Jakubowski,
 • Hubert Suda,
 • Alan Wierzbicki,
 • Tomasz Leończyk

z klasy 2 Technikum

 • Arkadiusz Siwoń,
 • Patryk Hajduk
 • Judyta Juchle
 • Barbara Jurek
 • Natalia  Ziółkowska

z klasy 3 Technikum

 • Krzysztof Pachciarek,
 • Karol Szałek,
 • Mateusz Kowalczyk

Powyżsi uczniowie otrzymali także stypendium Starosty Powiatu Myśliborskiego.

 • 23czerwiec_2017_001
 • 23czerwiec_2017_002
 • 23czerwiec_2017_003
 • 23czerwiec_2017_004
 • 23czerwiec_2017_005
 • 23czerwiec_2017_006
 • 23czerwiec_2017_007
 • 23czerwiec_2017_008
 • 23czerwiec_2017_009
 • 23czerwiec_2017_010
 • 23czerwiec_2017_011
 • 23czerwiec_2017_012
 • 23czerwiec_2017_013
 • 23czerwiec_2017_014
 • 23czerwiec_2017_015
 • 23czerwiec_2017_016
 • 23czerwiec_2017_017
 • 23czerwiec_2017_018
 • 23czerwiec_2017_019
 • 23czerwiec_2017_020
 • 23czerwiec_2017_021
 • 23czerwiec_2017_022
 • 23czerwiec_2017_023
 • 23czerwiec_2017_024
 • 23czerwiec_2017_025
 • 23czerwiec_2017_026
 • 23czerwiec_2017_027
 • 23czerwiec_2017_028
 • 23czerwiec_2017_029
 • 23czerwiec_2017_030
 • 23czerwiec_2017_031
 • 23czerwiec_2017_032
 • 23czerwiec_2017_033
 • 23czerwiec_2017_034
 • 23czerwiec_2017_035
 • 23czerwiec_2017_036
 • 23czerwiec_2017_037
 • 23czerwiec_2017_038
 • 23czerwiec_2017_039
 • 23czerwiec_2017_040
 • 23czerwiec_2017_041
 • 23czerwiec_2017_042
 • 23czerwiec_2017_043
 • 23czerwiec_2017_044
 • 23czerwiec_2017_045
 • 23czerwiec_2017_046
 • 23czerwiec_2017_047
 • 23czerwiec_2017_048
 • 23czerwiec_2017_049
 • 23czerwiec_2017_050
 • 23czerwiec_2017_051
 • 23czerwiec_2017_052
 • 23czerwiec_2017_053
 • 23czerwiec_2017_054
 • 23czerwiec_2017_055
 • 23czerwiec_2017_056
 • 23czerwiec_2017_057
 • 23czerwiec_2017_058
 • 23czerwiec_2017_059
 • 23czerwiec_2017_060
 • 23czerwiec_2017_061
 • 23czerwiec_2017_062
 • 23czerwiec_2017_063
 • 23czerwiec_2017_064
 • 23czerwiec_2017_065
 • 23czerwiec_2017_066
 • 23czerwiec_2017_067
 • 23czerwiec_2017_068
 • 23czerwiec_2017_069
 • 23czerwiec_2017_070
 • 23czerwiec_2017_071
 • 23czerwiec_2017_072
 • 23czerwiec_2017_073
 • 23czerwiec_2017_074
 • 23czerwiec_2017_075
 • 23czerwiec_2017_076
 • 23czerwiec_2017_077
 • 23czerwiec_2017_078
 • 23czerwiec_2017_079
 • 23czerwiec_2017_080

Simple Image Gallery Extended

Copyright © 2020 Zespół Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie Rights Reserved.