foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 
Najstarszą i największą szkołą średnią w Dębnie jest Liceum Ogólnokształcące. Istnieje ono  od 1945 roku. Do 1966 roku mieściło się w budynku przy ulicy Bieruta 17 (dzisiejsza Słowackiego 21). Następnie zostało przeniesione do budynku przy ulicy Zachodniej 4. W 1976 roku Liceum  Ogólnokształcące weszło w skład Zespołu Szkół im. Juliusza Słowackiego. Po reformie szkolnictwa w 2002 roku szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie.
 
 Dyrektorzy
 
Dyrektorzy Liceum Ogólnokształcącego
 
Józef Fornagiel –              od 10.10.1945 r. do 30.09.1951r.
Antoni Dobrowolski –       od 01.10.1951r. do 31.08.1969r.
Stanisław Adamczyk –      od 01.09.1969r. do 31.08.1976r.
 
 Dyrektorzy Zespołu Szkół
 
Karol Winnicki –              od 01.09.1976r. do 31.08.1980r. 
Stanisław Łąk –               od 01.09.1980r. do 31.08.1993r.
Danuta Sawicka –            od 01.09.1993r. do 31.08.2002r.
 
 Dyrektorzy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
 
 
Danuta Sawicka –            od 01.09.2002r.   do 31.08.2006r.
Andrzej Dobrowolski -      od 01.09.2006r.   do 31.08.2015r.
Zdzisław Sołtys-              od 01.09.2015r.   do 31.08.2016 r.
Krzyszrof Zaborski -         od 01.09.2016r.   do 31.12.2018 r.
Eliza Agopsowicz -               od 01.01.2019 
 
 Ważne wydarzenia i tradycje szkoły
 
Do najważniejszych tradycji szkoły należą:
 
  • Nadanie imienia Juliusza Słowackiego 19 września 1970 roku w 25 rocznicę istnienia Liceum Ogólnokształcącego (imię patrona przeszło na Zespół Szkół a następnie na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1)
  • Dni patrona – 04.09 i 03.04
  • Ufundowanie sztandarów: LO w 1970 roku, Zespołu Szkół w 1980 roku i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w 2002 roku
  • Zjazdy absolwentów: I – 1957 rok; II -1960 rok, III - 1970 (25-lecie LO); IV -1985 rok (40-lecie), V-1995 rok (50-lecie LO), VI- 2005 rok (60-lecie)
  • Noszenie tarcz poszczególnych szkół a następnie zespołu (dawna tradycja)
  • Nadanie imion pracowniom (dawna tradycja; lata 70)
  • Noszenie mundurków szkolnych, klasowych (dawna tradycja)
  • Imprezy i akcje: początek i zakończenie roku szkolnego, dzień patrona, dzień chłopca, Dzień Edukacji Narodowej, spotkania wigilijne w klasach z wychowawcami, spotkania wigilijne dla nauczycieli i pracowników szkoły, andrzejki, połowinki, mikołajki, walentynki, studniówki, Dzień Kobiet, Święto Pracy (dawniej), powitanie wiosny, ostatni dzwonek, pożegnanie absolwentów, dzień sportu, „osiemnastki”, sprzątanie świata, bale maturalne (dawniej), kontakty ze szkołami niemieckimi ze Schwedt i Strausberga (dawniej).

Copyright © 2022 Zespół Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie Rights Reserved.