foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 
Najważniejszą organizacją szkolną jest Samorząd Uczniowski – koordynujący pracę samorządów klasowych i innych organizacji działających w naszej szkole. Opiekę nad SU sprawuje Małgorzata Jakuszewska.
 
Stałe akcje SU: 
 
  • Kiermasz podręczników
  • Dzień Chłopca
  • Udział w uroczystościach miejsko-gminnych
  • Andrzejki
  • Mikołajki
  • Walentynki
  • 8 marca - Dzień Kobiet
  • Dni Otwartych Drzwi
  • Członkowie SU włączają się również w przygotowywanie uroczystości szkolnych, są otwarci na propozycje środowiska.
 
W skład Samorządu Uczniowskiego na dzień dzisiejszy wchodzą:
 
 
Iwona Dziuda
opiekun
 
Michał Słodkowski
opiekun
 
 
 
Szymon Skica 
przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 
 
 
 
Natalia Łuszczek
zastępca
 
 
 
 
 

Copyright © 2022 Zespół Szkół nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Dębnie Rights Reserved.